Skolledarutbildningens dag

Spara favorit 9 nov november 2017
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Den 5 juli deltar rektorsprogrammen vid Mittuniversitetet, Göteborgs-, Karlstads-, Umeå- och Stockholms universitet på Almedalen. Välkommen till Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, B 51 (100 platser). Ingen föranmälan krävs.

12.1512.55 Hur får vi elever i skolan att må bättre? Förebyggande elevhälsoarbete i praktiken
Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Sambandet mellan lärande och hälsa understryker elevhälsan som vital del av skolans uppdrag. Men hur görs det i praktiken? Hur hanteras detta i rektorsutbildningen?
Medverkande: Lisbeth Kristiansen, Annika Karlström, Malin Rising-Holmström, Mittuniversitetet. Kommentator: Hamid Zafar, Karlstads universitet.

13.0013.50 Functions, Conditions, Practices, and Health of School Leaders
This seminar focuses on the health of School leaders. How do they perceive the demands and resources in their work settings? What resilience strategies do they use to cope with and thrive on work-related strains? And, what are the differences and commonalities in international comparison?
Participator: Stephan Gerhard Huber, University of Zug, Guri Skedsmo, University of Zug och Oslo universitet, Olof Johansson, Umeå universitet, Helene Ärlestig, Umeå universitet.

14.00–14.50 Skolledarutbildning och pedagogiskt ledarskap i praktiken
Skolans verksamhet ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det för rektorsprogrammet? Hur påverkar utbildningen skolledarnas pedagogiska ledarskap i praktiken och hur kan pedagogiskt ledarskap i praktiken utgöra utgångspunkt i utbildningen?
Medverkande: Marie Wrethander, Göteborgs universitet, Jan Löwstedt, Stockholms universitet. Moderator: Gunnar Berg, Mittuniversitetet.  

15.0015.50 Är skolledare en egen profession?
Skolledarrollen har förändrats. De överlärare som för snart femtio år sedan fick titeln rektor hade helt andra arbetsuppgifter än dagens rektorer. Har skolledaruppdraget utvecklats till att vara en egen profession? Ska rektorsprogrammet bedrivas som befattningsutbildning eller professionsutbildning? 
Medverkande: Gunnar Berg, Mittuniversitetet, Matz Nilsson, Skolledarförbundet, Ingegerd Salmose Lärarförbundet skolledare, Olof Johansson, Umeå universitet, Håkan Eilard, Karlstads universitet. Moderator: Erik Groth, Karlstads universitet.

16.00–17.00 Nästa generation av skolledarutbildning – vad kommer efter rektorsprogrammet? Paneldebatt
Skolkommissionens betänkande lyfter fram den professionella utveckling som utvecklingsområde. Det talas om inrättande av en nationell funktion för lärar- och skolledarutveckling liksom ett nationellt professionsprogram för lärare och skolledare. Vad innebär detta för utbildningen?
Medverkande: Anna Ekström, Utbildningsdepartementet , Ulrika Carlsson, Centerpartiet, Annika Pontén, UKÄ, Matz Nilsson, Skolledarförbundet,  Helen Ärlestig Umeå universitet, Gunnar Berg, Mittuniversitetet. Moderatorer: Marie Wrethander, Göteborgs universitet, Tomas Berglund, Mittuniversitetet

Skolledarutbildningens dag är ett samarrangemang mellan rektorsprogrammen vid Mittuniversitetet, Göteborgs-, Karlstads-, Umeå- och Stockholms universitet. Under seminariedagen behandlas skolledarrollens komplexitet och vilka konsekvenser denna får för programmets innehåll och utförande. Hur får vi elever att må bättre genom förebyggande elevhälsoarbete? Hur har skolledare det egentligen i sin vardag? Hur kan verksamhetsutveckling och pedagogiskt ledarskap i praktiken utgöra utgångspunkt för utbildningen och hur påverkar utbildningen det pedagogiska ledarskapet i vardagen? Vidare förs med utgångspunkt i Skolkommissionens betänkande en debatt om hur nästa generation av skolledarutbildning kommer att vara uppbyggd. Rektorsutbildare från hela landet, med flera, medverkar.

Kontakt

Tomas Berglund

Tomas Berglund

Universitetslektor/Vicedekan

Avdelning:

Avdelningen för Humaniora (HUM)

Telefon arbete:

010-142 81 65

E-postadress:

tomas.berglund@miun.se