Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutandeorgan och består av sammanlagt 15 personer. Mandatperioden är tre år. Förutom ordförande och rektor ingår regeringsutsedda ledamöter samt lärare och studenter (som själva utser representanter).

Styrelsemote.jpg

Ledamöter

Ordförande

Peter Nygårds, Senior Advisor

Rektor

Anders Fällström

Ledamöter utsedda av regeringen

Anita Johansson, Överdirektör
Håkan Wirtén, Generalsekreterare
Lena Maria Lindén, f.d. Verkställande direktör
Mats Benner, Professor
Sören Westin, f.d. Verkställande direktör
Charlotte Platzer Björkman, Professor
Ingela Ekebro, Seniorrådgivare
 

Ledamöter utsedda av lärarna

Per Edström, Professor
Katarina Lindblad-Gidlund, Professor
Kristina Zampoukos, Universitetslektor 

Ledamöter utsedda av studenterna

Studentkåren i Östersunds ordförande, Studentrepresentant Östersund
Studentkåren i Sundsvalls ordförande, Studentrepresentant Sundsvall
Studentkåren i Sundsvalls vice ordförande, Studentrepresentant Sundsvall

Företrädare för de anställda (närvaro- och yttranderätt)

Per Bergman, TCO
Ummis Jonsson, SACO

Övriga med närvaro- och yttranderätt

Eva Dannetun, Prorektor
Håkan Wiklund, Prorektor
Lotten Glans, Förvaltningschef
Caroline Wennersten Internrevisor
Anna-Lena Perdahl, Universitetsstrateg
Kicki Strandh, Kommunikationschef

Sekreterare

Arne Wahlström, Jurist

Mötesdatum 2020

19 februari
12–13 maj
30 september
15 december