Mittuniversitetet har åtta olika forskningscentrum, varav fyra stycken har sin hemvist vid Fakulteten för humanvetenskap, dessutom finns Forum för genusvetenskap som är en tvärvetenskaplig och campusövergripande plattform.

Våra forskningscenter samlar kompetens som utgör starka forskningsmiljöer med forskning av hög kvalitet och hög relevans för vår omvärld. Forskningscentrumen utgör också arenor för samverkan med finansiärer och andra intressenter.