Forskning

Institutionen för kemiteknik spänner över ett mycket brett fält av forskningsinriktningar och möjligheter.