Institutionen för kemiteknik spänner över ett mycket brett fält av forskningsinriktningar och möjligheter.

Huvuddelen av forskningen på institutionen är samlad inom ett av Mittuniversitetet forskningscentrum FSCN. Här ryms många forskningsprojekt av stor vikt både för den region vi verkar inom och även nationellt/internationellt. Visionen är formulerad tillsammans med forskningscentrum STC och lyder Transforming the Industrial Ecosystem. Vi vill bidra till transformation av de industriella ekosystemen.

Fibre Science and Communication Network (FSCN), som är internationellt ledande inom högutbytesmassateknologi. Vi bedriver också forskning inom nya funktionella material och nya cellulosamaterial.

Vår laborativa verksamhet bedrivs i moderna och välutrustade lokaler på Campus Sundsvall. Vi har också fördelen att kunna samarbeta och samutnyttja utrustning med SCA R&D Center i Sundsvall.