Pågående forskning

Spara favorit 2 jan januari 2017

Alla forskningsprojekt presenteras på  www.miun.se/fscn.

FORE

”FORE – Forest as a Resource” är ett koncept baserat på mekanisk massaproduktion där traditionella och nya fiberbaserade produkter kan produceras i synergi med t ex extraktion av kemikalier, bioenergi, syntesgas, el eller mineraler. Forskningsprojektet avslutades 2014.

Miljöhorisont 2020

Miljöhorisont 2020 beviljades medel från EU:s regionala utvecklingsfond för att utifrån Mittuniversitetets kompetens och regionala aktörers intressen bygga kontaktnät för att leda till en tydlig och känd miljöprofil för regionen.