Institutionen för kemiteknik forskar inom dessa ämnen:

Energiteknik

Inom energiteknik erbjuder vi utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning bedrivs inom forskarutbildningsämnet kemiteknik . Här kan du läsa mer om forskning på Mittuniversitetet

Kemiteknik

Ämnet kemiteknik definieras vid Mittuniversitet som kunskapen om och tillämpningarna av en förnyelsebar råvara (skogen) med målsättningen att ge ett vetenskapligt underlag, som kan leda fram till...