Ämnet kemiteknik definieras vid Mittuniversitet som kunskapen om och tillämpningarna av en förnyelsebar råvara (skogen).

Målsättningen med tillämpningen av ämnet vid Mittuniversitetet är att ge ett vetenskapligt underlag, som kan leda fram till vidareutveckling eller skapande av nya eller förbättrade produkter och processer, där vedfibern eller material från skogsvaran kan nyttogöras.

Ämnet kemiteknik innefattar också kunskapen om och tillämpningarna av kemitekniska lösningar av mer generisk karaktär, som förutom inom skogsindustrin kan tillämpas inom annan industri och samhälle. Forskningsmetodiken är tvärvetenskapligt inriktad.