Medarbetare, sorterade på förnamn

Alireza Eivazi

Forskarstuderande

010-142 83 70

Amanda Mattsson

Postdoktor|Postdoc

010-142 88 58

Birgitta Engberg

Forskare|Researcher

010-142 88 97

Carolina Costa

Doktorand|Doctoral Student

010-142 79 64

Erik Hedenström

Prefekt |Head of Department

010-142 87 29

Erika Wallin

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 84 91

Fredrik Andersson

Forskningsingenjör|Research Engineer

010-142 89 71

Håkan Norberg

Universitetsadjunkt

010-142 87 01

Ida Svanedal

Forskare|Researcher

010-142 85 59

Jan Pourian

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 81 48

Jan-Erik Berg

Forskningsingenjör

010-142 84 15

Jiayi Yang

Doktorand

010-142 82 70

Joakim Bång

Forskningsingenjör|Research Engineer

010-142 80 67

Juha Fiskari

Professor|Professor

010-142 81 35

Myat Htun

Programkoordinator

010-142 89 01

Olof Björkqvist

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 88 90

Per Engstrand

Professor|Professor

010-142 86 49

Wennan Zhang

Universitetslektor

010-142 86 39