Våra ämnen

Spara favorit 3 jan januari 2019

Institutionen för kemiteknik erbjuder utbildning och forskning inom ämnena kemiteknik och energiteknik.

Energiteknik

Ett väl utvecklat energisystem är en grundläggande förutsättning för ett modernt samhälle. Och energiförsörjningen måste alltid fungera! All energiomvandling ger dock negativa effekter i större eller mindre grad. Sveriges energisystem är tekniskt väl utvecklat och genom att använda modern och effektiv energiteknik kan vi minimera de negativa effekterna och skapa förutsättningar för ett miljöriktigt och uthålligt samhälle.

Kemiteknik

Ämnet kemiteknik definieras vid Mittuniversitet som kunskapen om och tillämpningarna av en förnyelsebar råvara (skogen).