Våra ämnen

Institutionen för kemiteknik erbjuder utbildning och forskning inom ämnena kemiteknik och energiteknik.

Energiteknik

Ett väl utvecklat energisystem är en grundläggande förutsättning för ett modernt samhälle. Och energiförsörjningen måste alltid fungera! All energiomvandling ger dock negativa effekter i större ell...

Kemiteknik

Ämnet kemiteknik definieras vid Mittuniversitet som kunskapen om och tillämpningarna av en förnyelsebar råvara (skogen).