Institutionen för design (DES)

Spara favorit 28 feb februari 2019
Industridesign

På Institutionen för design finns Mittuniversitetets alla konstnärliga ämnen samlade, fotografi, grafisk design, grafisk teknik, industridesign samt möbel- och byggnadshantverk.

För närvarande erbjuder vi tre utbildningsprogram  – Grafisk design, Industridesign och Möbel- och byggnadshantverk. Vi ger också fristående kurser inom ämnet fotografi.

Vid institutionen finns ett upplevelselabb där olika aspekter av interaktion kan observeras. I labbet analyseras och studeras olika sidor av vad som händer med människor när de möter olika designlösningar.

Kontakt

Prefekt
Kristina Brink

Postadress
Mittuniversitetet
DES
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus R

DESexp@miun.se