Institutionen för design (DES)

På Institutionen för design finns Mittuniversitetets konstnärliga ämnen fotografi, grafisk design och industridesign.

MI7A8292.jpg

Bra design bidrar till ömsesidig förståelse och en bättre värld. På institutionen är därför hållbarhet ett självklart fokus i både utbildning och den forskning som inriktas mot bland annat design för alla, visuell kommunikation och förpackningsdesign. Goda kunskaper om vetenskapligt och konstnärligt arbete, designmetodik och att designen ska möta människors behov i samhället är också något vi lägger tonvikten på. Vid institutionen finns även ett upplevelselabb där olika aspekter av interaktion kan observeras. I labbet analyseras och studeras olika sidor av vad som händer med människor när de möter olika designlösningar.

Vi tar årligen emot flera internationella studenter, och skickar också iväg några av våra egna studenter till andra länder. Genom Erasmus och partnersuniversitet kan studenter hos oss välja att plugga i olika länder i Europa såsom Belgien, Irland och Nederländerna eller välja att resa ännu längre bort och bada i ljuset av Tokyos neonljus. Det är ett utmärkt tillfälle att vidga sitt sinne och skaffa sig nya insikter och färdigheter. 

Varje vår arrangeras en stor utställning där alla avgångsstudenter visar upp sina examensarbeten. Utställningen ger möjlighet att på ett inspirerande sätt kunna reflektera över olika strömningar i samtiden. Vi har även goda samarbeten med näringslivet och erbjuder i våra utbildningar projektsamarbeten med andra företag. Ett exempel på detta är Återbruksfestivalen som arrangeras av oss tillsammans med Mittsverige Vatten. Festivalen går ut på att studenter redesignar återbruk, som med sina nya förpackningar sedan ska möta marknaden på nytt och visa hur vi istället för att slänga och köpa nytt kan återvinna och ta om hand. 

– Här gör design skillnad.

 

Postadress
Mittuniversitetet
DES
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus R

DESexp@miun.se

Kontakt

Kristina Brink

Avdelningschef|Head of Department

010-142 88 26