Våra program och kurser

Design är i dag ett viktigt konkurrensmedel på marknaden. Form, gestaltning och funktion, men också vilket företag som säljer varan avgör ofta valet av en produkt framför en annan. Allt eftersom konsumenterna blir skickligare och mer krävande i sina val, höjs också ribban för företagens produkter och tjänster.

MI7A2728.jpg

Bra design tilltalar konsumenten och är ofta avgörande i ett köpbeslut. Ett medvetet arbete med design förbättrar därför chanserna till framgång betydligt i praktiskt taget alla branscher, något som allt fler företag har börjat inse. Internationaliseringen av näringslivets marknader leder dessutom till att produkter och tjänster utvecklas i en högre takt. 

Läs mer om vår utbildningar