Forskning inom design

På Institutionen för design finns ett upplevelselabb inom designområdet där forskning kring upplevelser av produkter kan utföras. Studier av människors upplevelser sker bland annat genom att mäta till exempel stress, hjärnvågor, EKG och eyes tracking. I upplevelselabbet får vi större kunskap om hur vi människor upplever och berörs av olika produkter och tjänster inom design.

TB_1511_3314.jpg
Upplevelselabbet vid avdelningen för design

Institutionen för design utvecklar och analyserar olika metoder som syftar till att förklara hur en produkts, tjänsts eller miljös design påverkar de som använder den. På institutionen finns ett upplevelselabb där olika aspekter av interaktion kan observeras. I labbet skapar vi miljöer genom att projicera bilder eller videor på tre väggar i ett kubformat rum. Genom att samtidigt stimulera andra sinnen, så som hörsel och lukt, kan upplevelsen av att faktiskt vara i en viss miljö förstärkas. Labbet kan användas både för att förstå en produkts design i ett sammanhang och för att bedöma en miljös design innan den byggs. Vi analyserar och studerar olika sidor av vad som händer med människor när de möter olika designlösningar:

Medvetna upplevelser – studeras genom intervju, efterfrågeanalys och liknande metoder där användarna berättar om sina upplevelser.

Beteende – forskning genom observationsstudier där användarna fotograferas eller filmas när de använder olika designlösningar. Genom att använda eyetracking-glasögon kan man följa vad ögat fokuserar på i olika situationer. På det här sättet får skapas ett material att där detaljer kan analyseras för bättra designlösningar.  

Undermedvetna upplevelser – också på en undermedveten nivå reagerar våra hjärnor på olika upplevelser. Genom att observera förändringar i hjärtfrekvens, hjärnaktivitet och handsvett kan vi observera hur olika designlösningar upplevs undermedvetet och bedöma prototyper under designprocessen. På så sätt kan man undvika lösningar som stressar eller förvirrar människor.  

I designprocessen kan olika metoder kombineras för att ta reda på användarnas upplevelser, som därefter kan användas i design av produkter, tjänster och miljöer som möter ett behov och upplevs som lätta att använda.