Medarbetare

Anna-Sara Fagerholm

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 84 59

Ann-Charlotta Quist

Lärare |Member of academic staff

010-142 78 31

Jimmy Norén

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 79 99

Johanna Henriksson

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

010-142 84 28

Karina Göransson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 88 23

Kevin Gater

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 87 54

Kristina Brink

Prefekt |Head of Department

010-142 88 26

Linda Thompson

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-142 79 88

Mikael Becker

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-142 88 12

Niklas Fagerholm

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 89 49

Per-Olof Hedvall

Gästforskare|Visiting Researcher

Semra Sahin

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-142 86 29

Torsten Vesterlund

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 87 41

Christoph Ebbert

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 81 84