Vem äger idén till det vinnande bidraget?

Spara favorit

Tävlingsdeltagaren äger de immateriella rättigheterna till sitt bidrag. Efter tillkännagivandet av vinnarbidragen, har uppdragsgivaren rätten att använda sig av de vinnande bidragen.

Uppdragsgivare skall erhålla en evig, världsomspännande, icke exklusiv rätt och licens att fritt nyttja (t.ex. förvara, ladda, processa, återge, läsa, visa, testa, förstå, mångfaldiga och i övrigt förfoga över och använda) tävlingsbidrag och rättigheterna kopplade härtill (inklusive därtill hörande immateriella rättigheter) i sin verksamhet. Vidare skall uppdragsgivare äga rätt att, själv eller med anlitande av annan, fritt anpassa, justera, modifiera, korrigera, felrätta och i övrigt förändra sådana Leveransobjekt/Resultat, för fritt nyttjande i verksamheten. Om uppdragsgivaren önskar använda ett specifikt bidrag, i sin helhet eller delvis, bör uppdragsgivaren och tävlingsdeltagare/en ingå ett avtal gällande nyttjanderätten och eller äganderätten av det aktuella bidraget.

Genom att delta i tävlingen godkänner du även att Mittuniversitetet kan nyttja det vinnande bidraget i PR-verksamhet och marknadsföringsmaterial utan ytterligare ersättning eller tillstånd.

Tävlingsdeltagaren äger rättigheterna till sin idé och att vinna utmaningen är en möjlighet - men inte en garanti - att få idén implementerad.