Tävlingsuppgift 2018

Spara favorit 17 okt oktober 2018
Brännboll på Campus Östersund

Uppdrag: Rör på dig!


Många sitter alldeles för stilla, alldeles för ofta och alldeles för länge i dagens samhälle. Hukade över tangentbord, mobiler och tv-spelskontroller. Och det gäller såväl barn som vuxna. Samtidigt är det vid det här laget relativt välkänt att rörelse och fysisk aktivitet leder till bättre hälsa och mående. Om vi rör oss mer, så ökar vi inte bara blodcirkulationen utan även många andra processer, som till exempel kreativiteten och förmågan till inlärning.

Årets uppgift i Design Open är att komma med roliga, snygga och spännande förslag på hur människor i alla åldrar, och med olika funktionsförmågor, kan lockas att röra sig mer.

Vi ser gärna förslag på lösningar inom exempelvis digitalisering, produkter, tjänster, miljöer, och service. Med hjälp av universell utformning och inkluderande teknik går det att skapa design som är bra och snygga, både för de som mår bättre av inspiration och kunskap och de som verkligen behöver smarta lösningar för att lättare kunna utöva fysisk aktivitet.

Tänk på att en digital lösning inte bara behöver innebära en app eller en webbsida. Det finns också teknologier som kopplar fysiska produkter till varandra, som till exempel Internet of Things (IOT), Bluetooth, QR Code och sensorer.
Ett annat tips är att utgå från en redan befintlig fysisk aktivitet, som down hill-cykling, ridning, orientering eller skidåkning och koppla ihop den med en digital designlösning. Eller varför inte hitta på en helt ny typ av aktivitet som du tror kan uppmuntra folk att röra sig mer.

När idéerna börjar flöda – tänk på att att olika människor har olika förutsättningar för fysisk aktivitet och kognitiv förmåga. Se därför till att du har tänkt igenom vem och vilka du vill göra skillnad med din lösning och design. Ofta kan en lösning som fokuserat eller tagit hänsyn till specifika grupper eller förutsättning även vara bra för många. Två exempel på det är engreppsblandaren och fjärrkontrollen till TV-n som från början var speciallösningar men sedan blev det universellt använda. Läs mer om universell utformning och andra tips här via några länkar som kan bidra till en bra start på designprocessen.

Bedömningskriterier: innovationshöjd, kreativitet, idéframtagning, hur väl lösningen passar den tänkta målgruppen, tillgänglighet, måluppfyllelse, visuellt slutresultat.


Inspirationskällor
SVID beskriver design processen
http://www.svid.se/Vad-ar-design/Designprocessen-fran-ide-till-verklighet1/

PTS arbete för digital delaktighet och inkluderande kommunikationslösningar
https://www.pts.se/funk

Inspirationskällor om inkluderande design och universell utformning
http://www.certec.lth.se/universal-design/

Inspirationskälla Grafisk design
https://capdesign.se

How Inclusive Design Is Smart Design
https://www.fastcompany.com/video/how-inclusive-design-is-smart-design/sASSI1Pk

Om varför det är viktigt med rörelse och fysisk aktivitet
https://www.idrottsforskning.se/unga-ror-sig-for-lite-visar-unik-studie/
https://www.svd.se/svettas-rejalt-tre-ganger-i-veckan--bli-smartare

Grafisk design, programmet vid Mittuniversitetet
www.miun.se/grafiskdesign

Industridesign, programmet vid Mittuniversitetet
www.miun.se/industridesign

Rör på dig!