Forskning

Forskningen på Institutionen för design är fokuserad kring hur design kan bidra till ekologisk och social hållbarhet.

Pågående forskningsprojekt

Foodtech

I en hållbar värld måste vi ställa om vår livsmedelsindustri och hitta alternativa sätt för hur vi producerar, konsumerar och kommunicerar mat. Här är Foodtech ett högaktuellt område.