Forskning

Forskningen på Institutionen för design är fokuserad kring hur design kan bidra till ekologisk och social hållbarhet.

Vi undersöker också hur designmetodiken behöver utvecklas för att möta allt mer komplicerade utmaningar och hur visuell kommunikation kan skapa nya perspektiv. Projekten är förankrade i det omgivande samhället och genomförs ofta i multidisciplinära grupper.

Pågående forskningsprojekt

DEVA Technicus

Mittuniversitetet kommer att skapa ett studieobjekt i samarbete med Technichus för jämförande studier när det gäller utformning av inomhusmiljöer.

DEVA Timrå gymnasium

Dålig inomhusmiljö i grundskolor i Sverige verkar vara ett problem i många kommuner. DEVA (Design, Energi, Växter och Atrium för en hållbar inomhusmiljö) är ett koncept som syftar till att utforska...

Foodtech

I en hållbar värld måste vi ställa om vår livsmedelsindustri och hitta alternativa sätt för hur vi producerar, konsumerar och kommunicerar mat. Här är Foodtech ett högaktuellt område.