Karaktären på vår forskning är kopplad till institutionens forskningsstrategi och syftar till att bidra till att lösa samhällets utmaningar. Forskningen kännetecknas av att den kombinerar vetenskapliga och konstnärliga utgångspunkter och arbetssätt.

Pågående forskningsprojekt

Sidan uppdaterades 2022-02-28