Student- och examensprojekt

På institutionen genomförs varje år ett antal examens- och studentprojekt.