Institutionen för data- och systemvetenskap har verksamhet på Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: datavetenskap, datateknik och informatik.

Informationsteknologi och IT har en enorm betydelse för både samhällen och människor. Med våra tre ämnen har vi tagit ett brett grepp på området och kan erbjuda kurser i allt från det rent it-tekniska till en mer mänsklig dimension på it-samhället. 

Inom ämnet datavetenskap rör det sig om att utveckla och anpassa användningen av informationstekniken till de krav som människor, organisationer och samhälle ställer.

Informatik handlar om hur modern och innovativ användning av datorer och annat teknikstöd kan hjälpa till att uppfylla människors drömmar, visioner och behov.

Vi har stor erfarenhet av både campus- och distansutbildning och ger både hela program och enstaka kurser på distans såväl som på campus.

Kontakt

Pär-Ove Forss

Prefekt |Administrative Head of Department

010-1428389