Våra ämnen

Spara favorit 3 jan januari 2019

Informationsteknologi (IT) har en enorm betydelse för både samhällen och människor. Med datateknik och informatik har DSV tagit ett brett grepp på området.

Datateknik

Idag finns datasystem överallt i vårt samhälle, något som vi kan dra nytta av inom många olika områden. Genom att lära dig hur de är uppbyggda och hur de utvecklas, programmeras och kommunicerar med varandra blir du rustad för att arbeta i IT-branschen. Du får också förståelse för kopplingen mellan hårdvara och programvara, liksom för datorsystem och konstruktion av IT-system i vid mening.

Datavetenskap

I ett samhälle där många jobbar inom olika branscher ställs det särskilda krav på att datorer och deras programvaror är anpassade till de särskilda behov som finns. Eftersom vi lever i ett konkurrenskraftigt samhälle i ständig förändring ställer det också krav på att den tekniska utvecklingen ska underlätta och effektivisera vårt jobb. Genom datavetenskapen lär du dig hur det går till.

Informatik

Digitala tjänster och programvaror till datorer och mobiltelefoner kan hjälpa till att uppfylla människors drömmar, visioner och behov. Inom informatiken tar man reda på hur det kan göras, till exempel hur man som IT-innovatör eller systemarkitekt kan utforma nya möjligheter för användning av IT i olika sammanhang. Många informatiker hamnar på ledande positioner.