Vår forskning

Spara favorit 2 jan januari 2019

Här kan du läsa mer om forskningen på vår Institution.

 Datateknik

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildning man kan läsa vid universitet eller högskola. Utbildningen förbereder för en fortsatt karriär inom akademin eller utanför universitetet.