Här kan du läsa mer om forskningen på vår Institution.

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildning man kan läsa vid universitet eller högskola. Utbildningen förbereder för en fortsatt karriär inom akademin eller utanför universitetet.

Ämnen

Informationsteknologi (IT) har en enorm betydelse för både samhällen och människor. Med datateknik och informatik har DSV tagit ett brett grepp på området.