Ämnen | miun.se

Informationsteknologi (IT) har en enorm betydelse för både samhällen och människor. Med datateknik och informatik har DSV tagit ett brett grepp på området

Datateknik

Datateknik omfattar tekniker, teorier och metodologiska aspekter för datorers uppbyggnad, funktion och tillämpningar, inkluderande både hårdvara och mjukvara. Ämnet datateknik för utbildning på...

Datavetenskap

Inom datavetenskap erbjuder vi utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning bedrivs inom forskarutbildningsämnet data- och systemvetenskap . Här kan du läsa mer om forskning på Mittuniversite...

Informatik

Inom informatik erbjuder vi utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning bedrivs inom forskarutbildningsämnet data- och systemvetenskap . Här kan du läsa mer om forskning på Mittuniversitetet

Sidan uppdaterades 2022-09-16