Informationsteknologi (IT) har en enorm betydelse för både samhällen och människor. Med datateknik och informatik har DSV tagit ett brett grepp på området.

Datateknik

Inom datateknik erbjuder vi utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning bedrivs inom forskarutbildningsämnet data- och systemvetenskap . Här kan du läsa mer om forskning på Mittuniversitetet

Datavetenskap

Inom datavetenskap erbjuder vi utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning bedrivs inom forskarutbildningsämnet data- och systemvetenskap . Här kan du läsa mer om forskning på Mittuniversite...

Informatik

Inom informatik erbjuder vi utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning bedrivs inom forskarutbildningsämnet data- och systemvetenskap . Här kan du läsa mer om forskning på Mittuniversitetet