Vi har stor erfarenhet av att ge distansutbildning och hos oss kan du läsa både hela program och enstaka kurser utan att lämna hemstaden.

Vårt område ger oss möjligheten att erbjuda kurser i allt från det rent it-tekniska till en mer mänsklig dimension på it-samhället. Inom ämnet datavetenskap handlar det om att utveckla och anpassa användningen av informationstekniken till de krav som människor, organisationer och samhälle ställer. Informatik handlar om hur modern och innovativ användning av datorer och annat teknikstöd kan hjälpa till att uppfylla människors drömmar, visioner och behov.

I dagens massiva informationsproduktion riskerar mottagarna att drunkna i stora datavolymer. Statistikämnet är ett hjälpmedel för att hantera problemet.