Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande har verksamhet på Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom institutionens ämnen: ekoteknik, miljövetenskap, miljöteknik och byggnadsteknik.

EHB i media

Kontakt

Nils Nilsson

Prefekt |Head of Department

+46 (0)10-1428151