Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande forskar och bygger kunskap kring hållbar utveckling som är ett mycket centralt område för myndigheter, företag och organisationer i vår region

Inom ekoteknik och miljövetenskap forskar vi och behandlar det tvärvetenskapliga studiet av mänskliga samhällen i samspel med naturen. Vi lägger särskild tonvikt på utvecklandet av nya system för ett långsiktigt hållbart utvecklande av nya system för ett långsiktigt hållbart användande av naturresurser.

Forskarutbildning

Master by Research - Miljövetenskap

Forskning om material och utrustning

En del av institutionens forskning bedrivs vid Mistra Sport & Outdoors, under forskningstemat Material och hållbar utrustning.