Vår forskning

Spara favorit 2 jan januari 2019

Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande forskar och bygger kunskap kring hållbar utveckling som är ett mycket centralt område för myndigheter, företag och organisationer i vår region

Inom ekoteknik och miljövetenskap forskar vi och behandlar det tvärvetenskapliga studiet av mänskliga samhällen i samspel med naturen. Vi lägger särskild tonvikt på utvecklandet av nya system för ett långsiktigt hållbart utvecklande av nya system för ett långsiktigt hållbart användande av naturresurser.