Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande forskar och bygger kunskap kring hållbar utveckling som är ett mycket centralt område för myndigheter, företag och organisationer i vår region

Inom ekoteknik och miljövetenskap forskar vi och behandlar det tvärvetenskapliga studiet av mänskliga samhällen i samspel med naturen. Vi lägger särskild tonvikt på utvecklandet av nya system för ett långsiktigt hållbart utvecklande av nya system för ett långsiktigt hållbart användande av naturresurser.

Ämnen

Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande erbjuder utbildning och forskning inom ämnena:

Forskargrupper

Forskargrupper vid Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildning man kan läsa vid universitet eller högskola. Utbildningen förbereder för en fortsatt karriär inom akademin eller utanför universitetet.

Pågående projekt

ECWA-NOR

Forskningsprojektet ECWA-NOR har som målsättning att säkra kvaliteten i våra vattendrag genom analys och spårning av tarmbakterier och e-DNA.