Kunskapsuppbyggnad kring hållbar utveckling är ett mycket centralt område för myndigheter, företag och organisationer i vår region.

Mittuniversitet har en central roll för att generera och sprida kunskap om hållbar utveckling och miljöanpassat byggande i regionen sedan ekoteknik etablerades som ämne på 1980-talet och ekobyggutbildningen i Östersund startade i början av 1990-talet.

Under årens lopp har det blivit allt mer uppenbart att det behövs ökad tillämpad kunskap om hur hållbara utvecklingsprocesser ska utformas, styras och ledas för att hållbarhetskriterierna ska uppfyllas i alla led. I byggprocessen gäller detta från programbeskrivning till färdig byggnad och förvaltning. Detta är bakgrunden till projektet Hållbara utvecklingsprocesser som är avsett att genomföras av forskare i byggnadsteknik och ekoteknik vid Mittuniversitetet i Östersund i samverkan med näringslivet och kommunerna i regionen. Resultatet av projektet förväntas bli ökad kunskap om hur hållbara utvecklingsprocesser bör utformas och användas i regionen samt att skapa ett kunskapscentrum för hållbara utvecklingsprocesser vid avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande som kan nyttjas av kommuner, företag och andra aktörer.

Projektet finansieras av Mittuniversitetet och EU Mål-2. Vi har tre temaområden för projektet nämligen Hållbart byggande, Hållbar samhällsplanering i landsbygd och Den hållbara campusstaden. Det finns inga skarpa gränser mellan dessa teman utan såväl forskare som aktörer i nätverken kan medverka i flera temaområden.

Projektmedarbetare

Projektrapport; Hållbara utvecklingsprocesser

På gång inom projektet

Välkommen till höstens stora mötesplats för hållbarhetsfrågor - Åre Sustainability Summit!

Som partner till evenemanget Åre Sustainability Summit är projektet Hållbara Utvecklingsprocesser på Mittuniversitetet glada att bjuda in Er till två konferensdagar 14-15/11 på Holiday Club i Åre - fullspäckade med föreläsningar, work-shops och inspiration inom ämnet hållbarhet.

Läs mer om Åre Sustainability Summit

Finansiär

EU