Lars-Åke Mikaelsson, Universitetslektor, Tekn. Dr., Arbetsvetenskap/Byggnadsteknik
Bedriver forskning och utbildning inom hållbart byggande med speciell kompetens inom miljöanpassad byggproduktion och arbetsvetenskap och hållbara processer angående planering av byggprojekt.

Inga Carlman, Professor i Miljövetenskap, Fil. Dr., Ekoteknik
Bedriver forskning och utbildning inom miljövetenskap och miljöteknik utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Centralt inom forskningen är samhällsplanering med fokus på miljöplanering och uppbyggnad av ändamålsenliga styrmedel för att leda samhället mot en hållbar utveckling.

Marianne Jämtsäter, Adjunkt, Mag., Byggnadsteknik
Bedriver forskning och utbildning inom hållbart byggande med speciell kompetens inom byggnadshistoria och byggnadsvård.

Johan Larsson, Universitetslektor, Tekn. Dr., Arbetsvetenskap
Bedriver forskning och utbildning inom Arbetsvetenskap och närliggande ämnen. Främst fokus på hållbart ledarskap och verksamhetsutveckling och dess kopplingar till hälsa, kvalitet och effektivitet.

Paul van der Brink, Adjunkt, Doktorand, Ekoteknik
Bedriver forskning och utbildning inom Miljövetenskap. Främst fokus på interaktionen mellan bruka av naturen och förändringar på lokal och landskapsnivå. Studieområde huvudsaklingen fjällregionen.

Anders Jonsson, Docent i Miljövetenskap, Fil. Dr. i Analytisk kemi, Ekoteknik
Bedriver utbildning inom miljövetenskap och miljöteknik, och forskning inom området bioremediation och hållbart nyttjande av mark och vattenresurser.

Gireesh Nair, Fil. Dr., Ekoteknik
Bedriver forskning och utbildning inom ekoteknik med speciell kompetens inom området attityder och värderingar hos olika aktörer vad gäller implementering av energieffektivisering i byggnader.

Bishnu Poudel, Doktorand, M.Sc., Ekoteknik
Bedriver forskning inom ekoteknik med speciell kompetens inom hållbart skogsbruk med koppling till konsekvenser av klimatförändringar.

Itai Danielski, Doktorand, M.Sc., Ekoteknik
Bedriver forskning och utbildning inom hållbart byggande med speciell kompetens inom energieffektivitet och studier av passivhus.

Nils Nilsson, Forskningsinformatör, Fil. Dr. i Oorganisk kemi, Ekoteknik
Undervisar och handlägger forskning och utbildning inom miljövetenskap och miljöteknik.

Sara Lindström, Byggnadsteknik
Jonas Jonasson, Adjunkt, Doktorand, Byggnadsteknik/Ekoteknik