Institutionen för ekoteknik och hållbart forskar inom dessa ämnen::

Byggnadsteknik

Inom byggnadsteknik erbjuder vi utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning bedrivs inom forskarutbildningsämnet Ekoteknik och miljövetenskap . Här kan du läsa mer om forskning på...

Ekoteknik och miljövetenskap

Ämnet ekoteknik och miljövetenskap vid Mittuniversitetet behandlar det tvärvetenskapliga studiet av mänskliga samhällen i samspel med naturen, med särskild tonvikt lagd på utvecklandet av nys syste...

Miljöteknik

Inom miljöteknik erbjuder vi utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning bedrivs inom forskarutbildningsämnet ekoteknik och miljövetenskap . Här kan du läsa mer om forskning på Mittuniversit...

Miljövetenskap

Inom miljövetenskap erbjuder vi utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning bedrivs inom forskarutbildningsämnet ekoteknik och miljövetenskap . Här kan du läsa mer om forskning på...