Är du intresserad av teknik med kopplingar till klimat och hållbar samhällsutveckling, då är kurser i byggnadsteknik något för dig. Byggnadsteknik är ett ämne som till stora delar handlar om hållbar samhällsutveckling med fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Vi erbjuder teoretiska och praktiska kurser och några fristående kurser ges som sommarkurser. Våra sommarkurser med speciell inriktning mot hållbart byggande ger kunskaper som blir allt mer efterfrågade i det klimat- och miljöarbete som pågår i växande omfattning i Sverige och globalt.

Fristående byggtekniska kurser kan ingå i en högskoleingenjörsexamen eller i en kandidatexamen, som du kan läsa vid Mittuniversitetet. Hos oss väljer du att läsa programmet på distans eller på campus. Efter en examen kan du arbeta inom konsultbranschen, som konstruktör eller med att framställa ritningar på ett arkitektkontor. Du kan även arbeta på byggen i arbetsledande ställning. Med en byggnadsteknisk utbildning är arbetsmarknaden mycket god och många spännande, utvecklande projekt väntar dig.