Master By Research - Miljövetenskap

Innovation för hållbar utveckling

Inom inriktningen Miljövetenskap erbjuder Ekoteknik en plats inom Master by Research (Projektbaserat Mastersprogram) fokuserad på innovation för hållbar utveckling, planerad start är lp2 2016. Sista ansökningsdag är 28 september 2016 kl. 12.00.

Utbildningsprogrammet Master by Research genomförs till stor del i form av forskningsarbete inom en forskargrupp.

Ansvarig för inriktningen är Dr Erik Grönlund (erik.gronlund@miun.se),  och universitetsadjunkt Anna Longueville (anna.longueville@miun.se).

Den här utlysta platsen inom Master by Research har inriktningen innovation för hållbar utveckling med fokus på produkt- och affärsutveckling i små och medelstora företag och på fungerande verktyg, metoder, lednings- och arbetssätt för hållbar innovation i en sådan organisation. Hållbarhetsverktyg som används idag inventeras och utvärderas angående huruvida dessa stödjer hållbar innovation i små och medelstora företag.

Ansökan

Det finns ingen särskild ansökningsblankett. Ansökan skickas till Professor Morgan Fröling (se ovan). Ansökan skall innehålla ditt CV med styrkta betygskopior och behörighet för inriktningen, styrkta språkkunskaper, samt ett ansökningsbrev där du beskriver varför du vill gå utbildningen. Tidigare genomförda självständiga arbeten (t ex examensarbete, som åberopas) skall insändas om de inte redan finns digitalt tillgängliga i Mittuniversitetets publiceringsdatabas DIVA.

Urvalskriterier

- Sökandes kompetens i förhållande till vald ämnesinriktning
- Sökandes erfarenhet av metodik för utvecklingsprocesser och innovation, samt kunskaper inom hållbar utveckling och hållbar design.
- Personligt ansökningsbrev
- Erfarenhet och kontaktnät med lämpliga branscher, branschorganisationer och relevant forskning inom hållbarhet och innovation är meriterande, liksom erfarenhet av arbete med hållbar utveckling på strategisk nivå.
- Studentens analytiska förmåga, förmåga att uttrycka sig skriftligt på engelska och förmåga att arbeta självständigt och i grupp.

Bedömningen görs av ansvariga handledare.

Behörighet

Allmän behörighet

1) Grundläggande behörighet med generell dispens från kravet på svenska.

2) Engelska kurs B, alternativt dokumenterade resultat från något av följande internationella engelsktest:
- TOEFL datorbaserat med lägst betygsnotering 4 på delprov Essay Rating samt ett totalt resultat 213
- TOEFL pappersbaserat med totalt resultat 550 samt betygskrav 4 på delprov Written
- TOEFL internetbaserat med lägst betygsnotering 17 på delprov Written test (TWE) samt ett totalt resultat på 79
- IELTS test med minst 6,0 poäng och inget moment under 5,0 poäng.

3) Avlagd kandidatexamen eller ingenjörsexamen om minst 180 högskolepoäng inom område som bedöms vara relevant för inriktningen på projektet.

Inriktningsspecifika krav:
Avlagd kandidatexamen/
högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp, varav
minst 45 hp inom miljövetenskap.