Våra ämnen

Spara favorit 3 jan januari 2019

Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande erbjuder utbildning och forskning inom ämnena:

Miljöteknik

Kunskaper om hur teknik och tekniska system kan bidra till en hållbar samhällsutveckling och förbättrad miljökvalitet är centrala inom ämnet miljöteknik.

Miljövetenskap

Utveckling mot ett hållbart samhälle är en stor utmaning. Kunskaper behövs om hur ekologiska, samhälleliga och tekniska system samverkar. Detta ger stimulerande och spännande perspektiv att arbeta med inom ämnet miljövetenskap.

Byggnadsteknik

Är du intresserad av teknik med kopplingar till klimat och hållbar samhällsutveckling, då är kurser i byggnadsteknik något för dig. Byggnadsteknik är ett ämne som till stora delar handlar om hållbar samhällsutveckling med fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.