Juridik handlar om rättsreglerna som finns i samhället och hur rättsreglerna ska tillämpas. Vad vi än gör och var vi än befinner oss finns det regler som reglerar våra rättigheter och skyldigheter. Utan ett ordnat regelverk för vårt handlande och vår samvaro skulle samhället inte fungera.

Studier i juridik ger dig kunskap om reglerna som styr samhället och som ligger till grund för hela samhällsstrukturen. Kunskap om rättsreglerna, deras funktion och verkan, är till stor nytta oavsett vilket område eller sektor man arbetar inom.

Inom juridiken studeras alla aspekter av rättsordningen. Samtidigt är juridik ett praktiskt ämne där undervisningen bygger på verkliga fall. Kunskap i juridik visar sig därför ofta vara lätt att omsätta i arbetslivet.

Juridiken delas upp i olika rättsområden som till exempel civilrätt, offentlig rätt, straffrätt, processrätt, miljörätt, EU-rätt och folkrätt.

Mittuniversitetet erbjuder, förutom juridisk översiktskurs, bland annat kurser i handelsrätt, kommunalrätt, förvaltningsrätt och inom säkerhetsjuridik. Juridik är ett av två huvudområden på det Förvaltningsjuridiska programmet, med fokus på offentlig rätt. Juridik ingår dessutom som kompletterande ämne inom Ekonomprogrammet, Kriminologprogrammet och Personal- och arbetslivsprogrammet.
Kurser i juridik ges vid Mittuniversitetets campus i Östersund och i Sundsvall samt på distans.

SVEA - en portal om samerätt

Läs mer om SVEA, en portal för dig som är intresserad av samerätt. Här hittar du snabbt och enkelt domstolsavgöranden på det samerättsliga området.


Verksamheten inom ämnet juridik vid Mittuniversitetet är i all huvudsak inriktat mot undervisning. Forskningen inom ämnet är därför begränsad. Viss forskning sker inom förvaltningsrätt och handelsrätt. För att få ett bättre grepp om den forskning som bedrivs inom ämnet klicka på forskare i vänsterspalt.