Med statistik skapar du ordning ur kaos genom att samla in fakta och uppgifter för analys och tolkning. Resultatet ligger sedan till grund för stora och små beslut inom både privat och offentlig sektor. Eftersom dagens informationsmängd är så stor behövs också tekniska hjälpmedel i form av olika programvaror för att lyckas. Och, inte minst, den rätta kunskapen för att kunna ta sig an uppgiften.

Sidan uppdaterades 2015-11-20