Företagsekonomi

Spara favorit 20 nov november 2015

Företagsekonomi är ett brett ämne. På ett övergripande plan handlar det om effektivt resursutnyttjande i och mellan företag, men även i och mellan offentliga myndigheter, kommuner och andra slags organisationer. Ämnets kärna består av de olika aktiviteter som företag vidtar för att skapa lönsamma affärer.

Kurser i företagsekonomi erbjuds vid Mittuniversitetets campus i Sundsvall och Östersund samt på distans. Vid Mittuniversitetet kan du läsa kurser på grundnivå (A, B och C) samt på avancerad nivå.

Kurserna på avancerad nivå är kopplade till ämnets olika forskningsprogram. På så sätt får du direktkontakt med såväl aktuella forskningsfrågor som expertis inom området.
De inriktningar som erbjuds är för närvarande:
- Marknadsföring och ledarskap i ett internationellt perspektiv
- Redovisning och revision
- Finansmarknader och finansiell ekonomi

Även allmänbildande och yrkesinriktade kurser erbjuds inom ämnet, så kallade breddkurser. Dessa kurser kan ingå i en examen men är ofta inte behörighetsgivande för tillträde till högre nivå. De kan inte tillgodoräknas om de överlappar andra kurser.

Företagsekonomi ingår som huvudområde i flera olika utbildningsprogram, bland annat för kandidat- och magisterexamen i Ekonomprogrammet. Ämnet kan även läsas som fristående kurser. Företagsekonomi kombineras ofta med andra huvudområden som teknik, beteendevetenskap eller juridik och utgör då ett värdefullt kompletterande ämne.