Food City Design – internationellt program på avancerad nivå inom gastronomi

Programmets ges i ett unikt samarbete mellan Mittuniversitetet och universiteten i Parma, Alicante och Bergen samt UNESCOs nätverk av kreativa städer.

Bilden föreställer en kock som förbereder mat

Målet med programmet är att utbilda experter inom gastronomi och hållbarhet med fokus på lokal matproduktion, gastroturism samt kvalitets- och hållbarhetsaspekter inom matproduktion och distribution.

Efter utbildningen kan studenten arbeta inom den offentliga eller privata sektorn t.ex. för kommuner, myndigheter ansvariga för matupphandling, lokala producentföreningar, organisationer och företag som är involverade i livsmedelsproduktion och distribution.

 

Fakta om programmet

Sista ansökningsdatum: 13 december 2021, kl. 10.00
 
Programstart: Januari 2022
 
Studietakt: 100%

Omfattning: 1 år (60 ECTS)

Studieort: Cirka 6 veckor i Parma, Italien och resten från studentens hemort. Ambitionen är att deltagarna även ska få möjlighet att genomföra sitt projektarbete i ett av partnerländerna. I det fallet blir utlandsvistelsen mer omfattande.

Kostnad: Programmet har inga terminsavgifter. Däremot får deltagarna stå för egna rese- och boendekostnader.

Behörighetskrav: Avslutad kandidatexamen.

Nivå: Avancerad nivå, (motsvarande masternivå).

Examen: Master Universitario di I livello*, utfärdat av Universitetet i Parma. * denna typ av Master ger ej behörighet till forskarstudier vid universitet som följer Bolognaprocessen.

Undervisningsspråk: Engelska

Mer information: http://www.advancedstudies.unipr.it/it/corsi/master/food-city-design/103/

Anmälan: Anmälan sker i två steg. 
1. Mejla programansvarig Wilhelm Skoglund och anmäl ditt intresse.
2. Därefter kontaktar vi dig och hjälper dig vidare i anmälningsprocessen.