Institutionen för elektronikkonstruktion (EKS)

Spara favorit 23 sep september 2019
 Teknik

Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Institutionens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate).

Vi har en bred ingång i våra ämnen. Vi forskar om och utbildar i allt från konstruktion och tillverkning av integrerade kretsar till datorsystem för mät- och kommunikationssystem. I vårt utbud finns både spännande och intressanta utbildningsprogram och fristående kurser.

Många av våra fristående kurser är ortsoberoende vilket innebär att det är möjligt att läsa dessa på distans. Institutionen deltar aktivt i nationella nätverk för distansutbildning och vi är erkända för våra bidrag till utvecklandet av nya undervisningsmetoder och examinationsformer. De kurser och utbildningsprogram som vi erbjuder spänner från den mest grundläggande nivån upp till forskarutbildningskurser.

Utbildningar i stark forskningsmiljö med företagskontakter

Våra utbildningsprogram håller en nationell spets inom elektronikområdet och anknyter starkt till våra forskningsområden som samarbetar med flertalet olika företag. Tack vare detta håller institutionens labb en mycket hög kvalité med unik utrustning som våra studenter får tillgång till.

Elektronikutbildningarna är inriktade på att ge våra studenter kunskap om och erfarenhet i att använda kraftfulla hjälpmedel såsom avancerad processutrustning för halvledartillverkning, superdatorer samt avancerad prototyp- och mätutrustning. Utbildningarna genomförs genom ett tätt samarbete mellan lärare och student där projektbaserad utbildning och kontinuerlig examination är några av hörnpelarna. På den rankinglista som svenskt näringsliv står bakom så rankas Elektroteknikutbildningar vid Mittuniversitetet som 7:e bästa i landet då det gäller ”Bäst på samverkan mellan utbildning och näringslivet”. Det var i en jämförelse med Sveriges alla utbildningar inom olika områden.

Kontakta EKS-institutionen

Prefekt
Claes Mattsson

Postadress
Mittuniversitetet
EKS
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus S, Våning 2

EKSexp@miun.se