Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Institutionens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate).

Elektronik och Elektroteknik är grunden i dagens utveckling av moderna datorer och automatiserade industri system. Vår forskning och utbildning har en både en bred ingång i våra ämnen med grundläggande kurser i elektroteknik, men också en fokuserad spets med inriktning mot smarta elektroniksystem där Artificiell inteligens (AI) och maskininlärning är naturliga inslag för att lösa framtidens utmaningar. I vårt utbud finns spännande och intressanta utbildningsprogram och kurser inom områden där det är stor efterfrågan på kompetens.

Många av våra fristående kurser är ortsoberoende vilket innebär att det är möjligt att läsa dessa på distans. Institutionen deltar aktivt i nationella nätverk för distansutbildning och vi är erkända för våra bidrag till utvecklandet av nya undervisningsmetoder och examinationsformer. De kurser och utbildningsprogram som vi erbjuder spänner från den mest grundläggande nivån upp till forskarutbildningskurser.

Utbildningar i stark forskningsmiljö med företagskontakter

Våra utbildningsprogram håller en nationell spets inom elektronikområdet och anknyter starkt till våra forskningsområden som samarbetar med flertalet olika företag. Tack vare detta håller institutionens labb en mycket hög kvalité med unik utrustning som våra studenter får tillgång till.

Elektronikutbildningarna är inriktade på att ge våra studenter kunskap om och erfarenhet i att använda kraftfulla hjälpmedel såsom avancerad processutrustning för halvledartillverkning, superdatorer samt avancerad prototyp- och mätutrustning. Utbildningarna genomförs genom ett tätt samarbete mellan lärare och student där projektbaserad utbildning och kontinuerlig examination är några av hörnpelarna.

Kontakt

Claes Mattsson

Prefekt |Head of Department

010-1428498