Forskning

Elektronikinstitutionens forskning ingår i ett multidisciplinärt forskningscenter som heter Sensible Things that Communicate, STC. STC forskar inom Internet of Things, AI (Artificiell Intelligens) och sensorsystem.

STC Muhammad Abu Bakar

Sensible Things that Communicate, STC

Sensible Things that Communicate, STC forskar inom Internet of Things, AI (Artificiell Intelligens) och sensorsystem.