Elektronikinstitutionens forskning ingår i ett multidisciplinärt forskningscenter som heter Sensible Things that Communicate, STC. STC forskar inom Internet of Things, AI (Artificiell Intelligens) och sensorsystem.

Forskningen bedrivs inom elektronik- och datateknikområdet med fokus på smarta industrier, miljömätning och funktionella ytor. Forskningen sker ofta i nära samverkan med företag från hela Sverige samt med andra universitet runt om i världen.

STC som finns vid Mittuniversitetet i Sundsvall, grundades 2005 och har vuxit stadigt sedan dess. Idag arbetar över 70 forskare från hela världen inom centret som leds av professor Mattias O'Nils.

Sensible Things that Communicate, STC

Sensible Things that Communicate, STC forskar inom Internet of Things, AI (Artificiell Intelligens) och sensorsystem.