Vår forskning

Spara favorit 3 jan januari 2019
Enkeleda_Balliu_labb

Elektronikinstitutionens forskning ingår i ett multidisciplinärt forskningscenter som heter Sensible Things that Communicate, STC. Forskningscentret är ett av Mittuniversitetets fyra centrumbildningar för forskning som finansieras av KK-stiftelsen.

STC utvecklar sensorbaserade system och tjänster inom områdena: Industriell IT, mobila tjänster och miljöövervakning. Det blir allt mer viktigt att kunna mäta utvalda parametrar över distans och länka dessa samman mätningar till en kommunikationsinfrastruktur. STC har där en viktigt roll att möta detta ökade behov av mätsystem genom att utveckla nya tjänser. På så vis kan STC hjälpa till att skap närvaro över distans.

STC finns vid Mittuniversitetet i Sundsvall. STC grundades 2005 och har stadigt vuxit sedan dess, idag arbetar över 70 forskare inom projektet som leds av professor Mattias O'Nils.

Läs mer om forskningscentret STC

Våra forskningsområden

Forskningen vid institutionen kan delas upp i följande områden:

  • Maskinseende
  • Videoanalys i realtid
  • Trådlösa mätsystem
  • Trådlösa sensornätverk
  • Strålningsdetektorer
  • Avbildning med röntgen
  • Tryckt elektronik och detektorer
  • RFID
  • Fiberoptiska sensorer
  • Switchade AC/DC-omvandlare