Våra labb

Spara favorit 24 feb februari 2017

På elektronikavdelningen har vi en starkforskningsmiljö vilket resulterat i flera olika labb med högkvalitativ utrustning. Idag finns det följande labb på campus i Sundsvall: