Här hittar du information om de ämnen som elektronikinstitutionen forskar och undervisar i.

Våra ämnen

Elektronik

Elektronik är en specialisering inom ämnet elektroteknik och studier i ämnet öppnar en bred arbetsmarknad med stora möjligheter till varierande arbetsuppgifter. Du kan arbeta med allt från...

Elektroteknik

Bilar, kylskåp, mobiltelefoner, datorer, tvättmaskiner. De tekniska apparaterna omger oss överallt - på våra jobb, i våra hem och i samhället i övrigt. Hur elektroniken bakom den moderna tekniken...

Ljudproduktion

Ljud omger oss överallt, hela tiden. Det stimulerar, roar och stör, men framför allt finns det där utan att vi tänker så mycket på det. Tills det försvinner. Även producerat ljud skulle lämna ett...