Här hittar du information om ämnen som elektronikinstitutionen forskar och undervisar i.

Elektronik

Forskning inom ämnet elektronik vid Mittuniversitetet innefattar studier av sensorer och elektroniska, optoelektriska komponenters funktion och tillverkning; materials elektriska egenskaper;...

Elektroteknik

Inom elektroteknik erbjuder vi utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning bedrivs inom forskarutbildningsämnet elektronik . Här kan du läsa mer om forskning på

Ljudproduktion

Inom ljudproduktion erbjuder vi utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning bedrivs inom forskarutbildningsämnet elektronik . Här kan du läsa mer om forskning på Mittuniversitetet