Bilar, kylskåp, mobiltelefoner, datorer, tvättmaskiner. De tekniska apparaterna omger oss överallt - på våra jobb, i våra hem och i samhället i övrigt. Hur elektroniken bakom den moderna tekniken fungerar får du lära dig i ämnet elektroteknik. Elektronikkonstruktion, mätteknik, inbyggda system, kraftelektronik och telekommunikation är exempel på områden som ingår.

MI7A9973.jpg

Att en dator är fullproppad med elektronik är en självklarhet, men hur många tänker egentligen på att de flesta av de apparater och tekniska prylar vi omger oss med bygger på avancerade elektroniska lösningar?

Inbyggda system som inte syns, till exempel i pacemaker och kylskåp, är ett av de områden som ingår i elektrotekniken. Kraftelektronik, alltså starkström som behövs för att leverera stora effekter till motorer och för energiproduktion, är ett annat. Därutöver ingår också konstruktion och tillverkning av integrerade kretsar, som utgör den minsta beståndsdelen i en elektronisk produkt, kommunikationssystem baserade på fiberoptik och trådlös teknik samt styr- och reglerteknik, vilken inte minst är viktig för industrin i den norrländska regionen.

Med kunskaper i elektroteknik har du en generell bas som öppnar vägen till många olika branscher som konsult mot industrin, inköpare av elektronik, teknisk säljare eller teknisk support. Du kan också arbeta som utvecklingsingenjör och automationsingenjör.

Elektroteknik är ett centralt ämne i flera ingenjörsutbildningar, bland annat i civilingenjörsutbildningen i elektroniksystem, men också i flera andra utbildningsprogram. Det kan också läsas som fristående kurser på grundläggande nivå. Kurser på avancerad nivå ges i ämnet elektronik.

En kandidatexamen kan erhållas genom att läsa det internationella kandidatprogrammet i elektronik. För examen på högre nivå (magister-, master- och doktorsexamen) är beteckningen elektronik. Även vissa allmänbildande eller yrkesinriktade kurser ges i kursbeskrivningarna och kallas då breddkurser.

Mittuniversitetet har en mycket stark forskningsmiljö inom elektroteknik, främst då inom elektronik. Forskning bedrivs inom halvledarkomponenter, inbyggda system, elektronikkonstruktion, fiberoptik, sensorer och mätteknik. Universitetet har ett nära forskningssamarbete med flera välrenommerade forskningsinstitut, universitet och företag, såväl i Sverige som internationellt.