Institutionen för elektronikkonstruktion (EKS)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Automationsingenjör
Programansvarig: David Krapohl 

Civilingenjör i elektroniksystem
Programansvarig: Sebastian Bader

Elkraftingenjör
Programansvarig: Johan Sidén

Musik- och ljuddesign
Programansvariga: Brian Johnston

Masterprogram i elektroniksystem och instrumentation
Programansvarig: Claes Mattsson

Masterprogram i inbyggda sensorsystem
Programansvarig: Claes Mattsson

Fakultetsadministratör utbildning: Lotta Frisk

Ämnen

Elektroteknik
Ämnesföreträdare: Universitetslektor Jan Lundgren

Elektronik
Ämnesföreträdare: Professor Bengt Oelmann

Ljudproduktion
Ämnesföreträdare: Docent Göran Thungström

Medarbetare, sorterade på förnamn

Adam Lundström

Adam Lundström

Industridoktorand SCA

Benny Thörnberg

Docent |Senior lecturer

010-142 89 17

Bin Wang

Forskningsingenjör|Research Engineer

Brian Johnston

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 84 26

Börje Norlin

Universitetslektor

010-142 85 94

Claes Mattsson

Prefekt |Head of Department

010-142 84 98

Clara Jalmar

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 81 70

David Krapohl

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 87 55

Enkeleda Balliu

Doktorand|Doctoral Student

010-142 83 51

Göran Thungström

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 88 05

Hiba Alqaysi

Doktorand|Doctoral Student

010-142 82 20

Igor Fedorov

Forskare|Researcher

010-142 79 77

Irida Shallari

Doktorand|Doctoral Student

010-142 83 50

Jan Lundgren

Universitetslektor

010-142 85 56

Jawad Ahmad

Doktorand|Doctoral Student

010-142 81 96

Javier Aranda

Doktorand|Doctoral Student

010-142 83 67

Javier Brugés

Doktorand|Doctoral Student

010-142 79 48

Johan Sidén

Universitetslektor

010-142 84 88

Kent Bertilsson

Studierektor|Studierektor

010-142 89 15

Marcin Procek

Teknologie Doktor |PhD (Engineering)

010-142 80 54

Mattias O´Nils

Professor|Professor

010-142 87 80

Mazhar Hussain

Universitetsadjunkt

010-142 87 48

Mehdi Akbari Saatlu

Doktorand|Doctoral Student

010-142 81 61

Muhammad Imran

Universitetslektor, Adjungerad|Adjunct Lecturer

Peng Cheng

Forskare|Researcher

010-142 84 95

Sebastian Bader

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 80 95

Shahab Pasha

Postdoktor|Postdoc

010-142 78 73

Sobhi Barg

Lektor, biträdande|Lektor, biträdande

010-142 79 91

Stefan Haller

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 87 59

Sture Petersson

extratitle|extratitle

010-142 81 11

Thanh Tran

Doktorand|Doctoral Student

010-142 82 51

Yali Nie

notitle|notitle

010-142 78 19

Ye Xu

Doktorand|Doctoral Student

010-142 82 95