Våra ämnen

Spara favorit 2 jan januari 2019

Här hittar du information om de ämnen som elektronikinstitutionen forskar och undervisar i.

Våra ämnen

Elektronik

Elektronik är en specialisering inom ämnet elektroteknik och studier i ämnet öppnar en bred arbetsmarknad med stora möjligheter till varierande arbetsuppgifter. Du kan arbeta med allt från konstruktion av elektroniksystem och mät- och styrsystem i industrin till sensornätverk och utveckling av telekommunikationssystem. Mittuniversitetet ger kurser i elektronik endast på avancerad nivå.

 Datateknik

Elektroteknik

Bilar, kylskåp, mobiltelefoner, datorer, tvättmaskiner. De tekniska apparaterna omger oss överallt - på våra jobb, i våra hem och i samhället i övrigt. Hur elektroniken bakom den moderna tekniken fungerar får du lära dig i ämnet elektroteknik. Elektronikkonstruktion, mätteknik, inbyggda system, kraftelektronik och telekommunikation är exempel på områden som ingår.

äo_media_kommunikation

Ljudproduktion

Ljud omger oss överallt, hela tiden. Det stimulerar, roar och stör, men framför allt finns det där utan att vi tänker så mycket på det. Tills det försvinner. Även producerat ljud skulle lämna ett stort tomrum efter sig om det plötsligt tystnade. Tänk en film utan röster, musik eller stämningsskapande ljudeffekter – den blir platt, intetsägande och svåråtkomlig. För att inte säga urbota trist.