Vi erbjuder spännande och intressanta utbildningsprogram och fristående kurser.

Många av våra fristående kurser är ortsoberoende vilket innebär att det är möjligt att läsa dessa på distans. Institutionen deltar aktivt i nationella nätverk för distansutbildning och vi är erkända för våra bidrag till utvecklandet av nya undervisningsmetoder och examinationsformer.

Välj en utbildning i stark forskningsmiljö med företagskontakter

Våra utbildningsprogram håller en nationell spets inom elektronikområdet och anknyter starkt till våra forskningsområden som samarbetar med flertalet olika företag. Tack vare detta håller institutionens labb en mycket hög kvalité med unik utrustning som du som student får tillgång till. Utbildningen är inriktad på att ge dig som student kunskaper och erfarenhet i att använda kraftfulla hjälpmedel såsom avancerad processutrustning för halvledartillverkning, superdatorer samt avancerad prototyp- och mätutrustning. 

Utbildningen genomförs genom ett tätt samarbete mellan lärare och student där projektbaserad utbildning och kontinuerlig examination är några av hörnpelarna. På den rankinglista som svenskt näringsliv står bakom så rankas Elektroteknikutbildningar vid Mittuniversitetet som 7:e bästa bland alla utbildningar i landet då det gäller ”Bäst på samverkan mellan utbildning och näringslivet”. Det ger dig som student ett försprång på arbetsmarknaden efter din utbildning. 

Vi erbjuder: 

  • Högklassig utbildning både på campus och distans.
  • Kraftfulla hjälpmedel i form av renrum och datorkluster.
  • Alternativa examinationsformer - kontinuerlig examination. 
  • Utbildning i en stark forskningsmiljö med utvecklingsmöjligheter.  
  • Projektbaserad utbildning i nära samverkan med näringslivet.