Institutionen för elektronikkonstruktion (EKS)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Automationsingenjör
Programansvarig: David Krapohl 

Civilingenjör i elektroniksystem
Programansvarig: Sebastian Bader

Elkraftingenjör
Programansvarig: Johan Sidén

Musik- och ljuddesign
Programansvariga: Brian Johnston

Masterprogram i elektroniksystem och instrumentation
Programansvarig: Claes Mattsson

Masterprogram i inbyggda sensorsystem
Programansvarig: Claes Mattsson

Fakultetsadministratör utbildning: Lotta Frisk

Ämnen

Elektroteknik
Ämnesföreträdare: Universitetslektor Jan Lundgren

Elektronik
Ämnesföreträdare: Professor Bengt Oelmann

Ljudproduktion
Ämnesföreträdare: Docent Göran Thungström