Vid Institutionen för hälsovetenskap bedrivs hälsovetenskaplig forskning på individ, grupp, organisation och samhällsnivå, samt forskning om hälsa och ohälsa över ett livscykelperspektiv från barn/ungdomar, människor i yrkesför ålder, till äldre.

Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena Folkhälsovetenskap, Idrottsvetenskap, Rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum. Forskningen leds av institutionens professorer och docenter som fungerar som forskningsledare inom ett stort antal nationella och internationella forskningsprojekt. Den nära kontakten mellan institutionens ämnen upprätthålls bland annat genom gemensamma forskningsprojekt och högre seminarier.

Institutionen för hälsovetenskap har en gemensam forskarutbildningsmiljö där hälsovetenskap inrättats som forskarutbildningsämne.

Pågående forskningsprojekt

Aegis

Astma är relativt vanligt hos befolkningen i Sverige men än vanligare bland de som sysslar med uthållighetsträning i kyla som exempelvis längdskidåkare. Kan användning av fukt- och värmeväxlare (HM...

Den kvinnliga idrottaren

Friska kvinnor i reproduktiv ålder har en naturlig hormonell cykel, menstruationscykeln . Den påverkar kvinnliga idrottare på olika sätt, detta projekt syftar till att förbättra kunskap och...

Hyperborean

Hur påverkas luftvägarna av fysisk aktivitet i kyla? Detta är huvudfrågan i detta forskningsprojekt som startade 2015.

Parasport och inkluderande träning

Personer med fysisk och intellektuell funktionsnedsättning deltar mindre i idrottsaktiviteter och är mindre fysiskt aktiva än personer utan funktionsnedsättning. Vi söker innovativa lösningar och...

The Skiers Metabolome Project

Detta forskningsprojekt syftar till att identifiera nya biomarkörer för hälsa och prestation bland elitlängdskidåkare.

WAYA

Ett projet avseende vila, rekreation och friluftsvistelse som stöd till hälsa och välmående bland unga canceröverlevare.