Vår forskning

Vid Institutionen för hälsovetenskap bedrivs hälsovetenskaplig forskning på individ, grupp, organisation och samhällsnivå, samt forskning om hälsa och ohälsa över ett livscykelperspektiv från barn/ungdomar, människor i yrkesför ålder, till äldre.

Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena Folkhälsovetenskap, Idrottsvetenskap, Rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum. Forskningen leds av institutionens professorer och docenter som fungerar som forskningsledare inom ett stort antal nationella och internationella forskningsprojekt. Den nära kontakten mellan institutionens ämnen upprätthålls bland annat genom gemensamma forskningsprojekt och högre seminarier.

Institutionen för hälsovetenskap har en gemensam forskarutbildningsmiljö där hälsovetenskap inrättats som forskarutbildningsämne.