Vid Institutionen för hälsovetenskap bedrivs hälsovetenskaplig forskning på individ, grupp, organisation och samhällsnivå, samt forskning om hälsa och ohälsa över ett livscykelperspektiv från barn/ungdomar, människor i yrkesför ålder, till äldre.

Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena Folkhälsovetenskap, Idrottsvetenskap, Rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum. Forskningen leds av institutionens professorer och docenter som fungerar som forskningsledare inom ett stort antal nationella och internationella forskningsprojekt. Den nära kontakten mellan institutionens ämnen upprätthålls bland annat genom gemensamma forskningsprojekt och högre seminarier.

Institutionen för hälsovetenskap har en gemensam forskarutbildningsmiljö där hälsovetenskap inrättats som forskarutbildningsämne.

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildning man kan läsa vid universitet eller högskola. Utbildningen förbereder för en fortsatt karriär inom akademin eller utanför universitetet.

Ämnen

Vi utbildar och forskar inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap.

Våra forskare

Här kan du se vilka som ingår i avdelningens forskarkollegium.