Avdelningens forskarinriktningar är:

Folkhälsovetenskap

Vi bedriver forskning inom sådana områden som psykosocial arbetsmiljö och skolans arbetsmiljö, våld mot äldre och i närstående relationer, mental ohälsa hos olika grupper samt psykosociala faktorer...

Idrottsvetenskap

Forskningen i ämnet idrottsvetenskap har två huvudsakliga inriktningar; prestationsidrott och fysisk aktivitet & hälsa.

Rehabiliteringsvetenskap

Inom Rehabiliteringsvetenskap bedrivs forskning om olika frågor som rör hälsa och rehabilitering i arbetslivet