Vi bedriver forskning inom sådana områden som psykosocial arbetsmiljö och skolans arbetsmiljö, våld mot äldre och i närstående relationer, mental ohälsa hos olika grupper samt psykosociala faktorer relaterade till kroniska sjukdomar.

promenad vandra skog

Vår forskning handlar om:

  • hur psykosociala arbetslivsfaktorer som stress, nattarbete och organisation påverkar hälsa och välbefinnande hos de anställda.
  • skolmiljön med fokusering på psykosociala faktorer som t ex krav, inflytande och sociala relationer bland både elever och bland skolpersonal.
  • våld och om dess förekomst, prediktorer och konsekvenser.
  • mental ohälsa och om dess förekomst, prediktor och konsekvenser.
  • psykosociala faktorer relaterade till kroniska sjukdomar och om hur psykosociala faktorer inverkar positivt eller negativt på kroniska sjukdomar.

Forskningsprojekt inom folkhälsovetenskap