Våra forskare

Här kan du se vilka som ingår i avdelningens forskarkollegium.

Alricsson, Marie           
Asplund, Kenneth        
Audulv, Åsa
Axelsson, Inge            
Belfrage, Henrik           
Berglund, Anita
Bergroth, Alf

Björklund, Glenn

Björkman Randström, Kerstin
Bäckström, Britt                    
Bäckström, Martin

Carlerby, Heidi
Danielson, Ella

Dannetun, Eva

Eivergård, Kristina                  
Eriksson, Ulrika                     
Fjell, Ylva
Gillander Gådin, Katja            
Hallin, Karin                          
Hellzen, Ove                        
Hildingsson, Ingegerd            
Holmberg, Hans-Christer  
Holmström Rising, Malin               
Häggström, Marie

HØgsnes, Linda

Jakobsson, Björn 
Johansson, Margareta  

Jong, Mats

Jong, Miek

Junehag, Lena           
Karlström, Annika

Kjällman Alm, Annika

Klockmo, Carolina
Knutsson, Anders        

Kristiansen, Lisbeth

Laaksonen, Marko       
Landstad, Bodil           
Landstedt, Evelina       
Lundberg, Olle

Lundberg, Tommy
Macassa, Gloria

Melin Johansson, Titti
Norbergh, Karl-Gustaf
Nordenmark, Mikael 
Nystedt, Astrid              
Olsson, Helen
Olsson, Inger                                   
Schüldt Ekholm, Kristina      
Selander, John                   
Sellström, Eva                    
Sjöblom, Lena-Mari             
Soares, Joaquim

Sojka, Peter

Strand, Susanne                 
Svedlund, Marianne                   
Svennerlind, Christer

Tesch, Per
Viitasara, Eija     
Vinberg, Stig
Warne, Maria
Åkerström, Bengt 

Professor
Professor/ordförande forskarkollegium
Universitetslektor
Professor
Professor
Universitetslektor
Pofessor emeritus

Universitetslektor
Doktorand
Universitetslektor

Universitetlektor

Universitetslektor
Seniorforskare

Universitetslektor

Doktorand
Universitetslektor
Universitetslektor
Docent
Universitetslektor
Professor
Professor
Professor
Doktorand
Universitetslektor

Doktorand

Universitetslektor
Universitetslektor

Universitetslektor

Docent

Doktorand
Universitetslektor

Doktorand

Doktorand
Professor emeritus
Prefekt/Universitetslektor
Docent
Docent
Universitetslektor
Gästprofessor

Doktorand
Docent

Universitetslektor
Universitetslektor
Professor
Universitetslektor
Doktorand
Doktorand
Professor Emeritus
Docent
Docent
Universitetslektor
Professor

Adjungerad professor

Docent
Docent

Universitetslektor

Professor
Universitetslektor
Docent
Doktorand
Universitetslektor