Vi utbildar och forskar inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap.

Folkhälsovetenskap

Med folkhälsa avses det allmänna hälsotillståndet hos befolkningen. Riksdagen har beslutat om nationella folkhälsomål som ska vara vägledande för folkhälsoarbetet i Sverige. För att kunna omsätta d...

Idrottsvetenskap

Idrottsvetenskap som ämne spänner över ett brett kunskapsfält som bland annat inrymmer människans fysiologiska och psykologiska funktioner samt hur dessa funktioner påverkar idrottsprestation, häls...

Rehabiliteringsvetenskap

Varför är så många sjukskrivna från jobbet? Beror det på dålig hälsa, dålig moral, på ett alltför stressigt arbetsliv eller på att livspusslet helt enkelt inte går ihop? Rehabiliteringsvetenskap...